Το παιχνίδι των λέξεων

Σε κάθε παίκτη, στο κάτω μέρος του παράθυρου του παιχνιδιού, εμφανίζεται η φράση ενός από τα Επτά Θαύματα του κόσμου. Σε αυτή τη φράση θα πρέπει να συμπληρώσετε τη λέξη που λείπει με τη βοήθεια των γραμμάτων που σας δίνει το παιχνίδι. Σε κάθε γύρο, μαζί με τους 6 τυχαίους αριθμούς, σας κληρώνεται και ένα τυχαίο γράμμα* που προορίζεται στο παιχνίδι των γραμμάτων. Επιπλέον, για κάθε κάρτα αριθμών που συμπληρώνετε, στο πίσω μέρος της θα βρείτε άλλα τρία τυχαία γράμματα* για να παίξετε.

Σημαντική λεπτομέρεια: Αν συμπληρώσετε την κάρτα που έχει σαν θέμα το θαύμα στο οποίο αναφέρεται η φράση που έχετε προς συμπλήρωση, τότε πίσω από την κάρτα, σας δίδονται τρία γράμματα μπαλαντέρ. Επομένως, η φράση που θα σας κληρωθεί, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την στρατηγική σας στο παιχνίδι των αριθμών. Επιπλέον, σας θυμίζουμε ότι κερδίζετε 4 γράμματα μπαλαντέρ αν συμπληρώσετε Super Wonder κάρτα.
    Για κάθε γράμμα που τοποθετείτε κερδίζετε 10 πόντους. Όταν συμπληρώσετε όλα τα γράμματα της λέξης, κερδίζετε τον αριθμό των γραμμάτων της λέξης επί 100 πόντους και στον επόμενο γύρο σάς δίνεται νέα φράση.

*Ο όρος "τυχαίο γράμμα" δεν αναφέρεται στο σύνολο των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου, αλλά στο σύνολο των γραμμάτων που περιέχονται στην φράση του Θαύματος, στην οποία πρέπει να συμπληρώσετε τη λέξη που λείπει.