Είναι δωρεάν;

Η πρόσβαση στο παιχνίδι είναι 100% δωρεάν.