Καταμέτρηση Πόντων

Πόντοι από τα φύλλα:

 • Τα φύλλα από το 3 έως και το 7 (3-4-5-6-7) αποφέρουν ή στοιχίζουν από 5 πόντους. Το "στοιχίζουν" έχει να κάνει με το τι συμβαίνει στην περίπτωση που κλείσει πρώτη η αντίπαλη ομάδα ή παίκτης που θα εξηγηθεί παρακάτω.
 • Τα φύλλα από το 8 έως και το K, καθώς και το 2 (2-8-9-10-J-Q-K), αποφέρουν ή στοιχίζουν από 10 πόντους.
 • Οι Άσσοι (Α) αποφέρουν ή στοιχίζουν από 15 πόντους.
 • Τα Joker αποφέρουν ή στοιχίζουν από 20 πόντους.

Πόντοι από μπιρίμπες:
Υπενθυμίζεται πως μπιρίμπα ονομάζεται μία οποιαδήποτε 7άδα (και άνω) συνεχόμενων φύλλων (ή και ίδιων φύλλων αν παίζεις με αρσενικές)

 • Καθαρή (χωρίς μπαλαντέρ) = 200 πόντοι
 • Βρώμικη = 100 πόντοι
 • Ολόκληρη (από άσσο έως ρήγα) "καθαρή" = 1000 πόντοι
 • Ολόκληρη (από άσσο έως ρήγα) "βρώμικη" = 500 πόντοι

Τα "Ατού", δηλαδή το σχήμα του πρώτου φύλλου στην στοίβα των ανοιχτών αποφέρει τους διπλάσιους πόντους από αυτούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αν για παράδειγμα το "Ατού" είναι σπαθιά και κάποιος παίκτης έχει σχηματίσει "καθαρή" μπιρίμπα στα σπαθιά (πχ 5-6-7-8-9-10-J), τότε παίρνει 400 πόντους αντί για 200. Τα Ατού φαίνονται ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια του γύρου, στο αριστερά μέρος του τραπεζιού.

Πόντοι που μετρούνται ή αφαιρούνται κατά το τέλος του γύρου:

 • Όταν ένας παίκτης κλείσει, τότε οι πόντοι από τα φύλλα που έχει κάθε άλλος παίχτης στο χέρι του και δεν έχουν κατέβει στο τραπέζι, μετρούνται και αφαιρούνται από τους συνολικούς πόντους.
 • Αν ένας παίκτης ή ζευγάρι κλείσει και ο αντίπαλος παίκτης ή ζευγάρι δεν έχει πάρει μπιριμπάκι του, αφαιρούνται 100 πόντοι.
 • Αν ένας παίκτης ή ζευγάρι κλείσει και ο αντίπαλος παίκτης ή ζευγάρι δεν έχει προλάβει να κάνει ούτε μπιρίμπα, του αφαιρούνται άλλοι 100.
 • Ο παίκτης ή ζευγάρι που κλείνει, κερδίζει 100 πόντους επιπλέον.

Τέλος, κάτω από κάθε ακολουθία κατεβασμένων φύλλων, εμφανίζονται οι πόντοι που αποφέρει η κάθε μία απ' αυτές.