Πώς παίζεται το Candy Duels;

Κάθε ταμπλό του Candy Duels αποτελείται από το πολύ 81 κελιά. Κάθε κελί μπορεί να περιλαμβάνει είτε ένα ζαχαρωτό, είτε ένα εμπόδιο, ή και τα δύο.

Ένα κελί μπορεί επίσης να είναι μια τρύπα.

Τα ζαχαρωτά δεν μπορούν να παραμείνουν πάνω στις τρύπες και γενικά, κινούνται μέσα από αυτές στα επόμενα κελιά.

Σε μερικά από τα κελιά, υπάρχουν jellies (ζελεδάκια) τοποθετημένα κάτω από οποιοδήποτε άλλα αντικείμενα, όπως για παράδειγμα κάτω από ζαχαρωτά, εμπόδια κ.λπ.

Το να είστε ο πρώτος από τους 2 παίκτες που θα αφαιρέσει όλα τα ζελέ από έναν πίνακα είναι στην πραγματικότητα ο στόχος όλων των επιπέδων στο Candy Duels. Για να αφαιρέσετε ένα jelly, θα πρέπει να εξαφανίσετε τον ζαχαρωτό που το καλύπτει κάνοντας έναν συνδυασμό (κάθετο ή οριζόντιο) από 3 ή περισσότερα ίδια ζαχαρωτά. Οι διαγώνιοι συνδυασμοί δεν μετρούν. Υπάρχουν δύο τρόπο για να μετακινήσετε ένα ζαχαρωτό ώστε να κάνετε έναν συνδυασμό: α) κάνοντας κλικ στα δύο διπλανά ζαχαρωτά που θέλετε να αντιμεταθέσετε για να αλλάξουν θέση b) κάνοντας κλικ σ' ένα ζαχαρωτό και σύροντάς το στην γειτονική θέση που θέλετε να το μεταφέρετε. Αν οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες δημιουργεί μια αλυσίδα από 3 ή περισσότερα ίδια ζαχαρωτά στην σειρά ή στήλη, τότε αυτά αφαιρούνται από το ταμπλό, ενώ οι θέσεις τους καταλαμβάνονται από τα ζαχαρωτά που βρίσκονταν πάνω από αυτά. Αν κάποιο από τα κελιά που εμπλέκονται στον συνδυασμό είχε και jelly, τότε το jelly αυτό αφαιρείται. Όταν αφαιρείτε κάποιο jelly από το ταμπλό, τότε βλέπετε τον συνολικό αριθμό των εναπομείναντων jellies στην περιοχή του προφίλ σας να μειώνεται.

Κάθε φορά που κάνετε κάποιον συνδυασμό, εκτελείτε μία "κίνηση". Κάθε Mode έχει συγκεκριμένο αριθμό κινήσεων που μπορεί να εκτελέσει ο κάθε παίκτης, για να αφαιρέσει όσο το δυνατόν περισσότερα Jellies από το ταμπλό. Οι κινήσεις που απομένουν σε κάθε παίκτη, φαίνονται επίσης στην "περιοχή" του στ' αριστερά, όπως ακριβώς και στην παρακάτω εικόνα: