Είναι δωρεάν;

Η πρόσβαση στο παιχνίδι είναι 100% δωρεάν. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε στη συνέχεια να αγοράσετε Chips ή Διαμάντια που χρησιμεύουν για να αποκτήσετε ειδικά αντικείμενα ή επιπλέον δυνατότητες. Αυτό όμως δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτικό.