Συνδυασμοί Ζαριών

  • Άσσοι-Δυάρια-Τριάρια-Τεσσάρια-Πεντάρια-Εξάρια: Το σύνολο ενός ή περισσότερων ζαριών με το αντίστοιχο νούμερο. Το άθροισμά τους αποτελεί και τον συνολικό αριθμό πόντων. Αν για παράδειγμα έχεις φέρει 2 4 4 1 4, τότε μπορείς να γράψεις 12 πόντους στα τεσσάρια (3 φορές το 4).
  • Τρία όμοια: Τουλάχιστον τρία όμοια ζάρια. Τότε το άθροισμα ΟΛΩΝ των ζαριών αποτελεί τον συνολικό αριθμό των πόντων.
  • Τέσσερα όμοια: Τουλάχιστον τέσσερα όμοια ζάρια. Τότε το άθροισμα ΟΛΩΝ των ζαριών αποτελεί τον συνολικό αριθμό των πόντων.
  • Φουλ ή Full House: Τριάδα ενός αριθμού σε συνδυασμό με δυάδα ενός άλλου αριθμού. Η βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των ζαριών.
  • Μικρή κέντα ή Small Straight: Τέσσερεις συνεχόμενοι αριθμοί (1-2-3-4, 2-3-4-5, 3-4-5-6). Σταθερή βαθμολογία 30 πόντων.
  • Μεγάλη κέντα ή Large Straight: Πέντε συνεχόμενοι αριθμοί (1-2-3-4-5 ή 2-3-4-5-6). Σταθερή βαθμολογία 40 πόντων.
  • Yatzy: 5 όμοια ζάρια. Σταθερή βαθμολογία 50 πόντων.
  • Ευκαιρία: Οποιοσδήποτε συνδυασμός ζαριών. Το άθροισμά τους αποτελεί και τον συνολικό αριθμό πόντων.
  • Μπόνους: Ο πίνακας βαθμολογίας είναι χωρισμένος σε δύο μέρη, το αριστερό (με τους άσσους, τα δυάρια, τα τριάρια κτλπ.) και το δεξί (με όλους τους υπόλοιπους συνδυασμούς). Αν στο αριστερό μέρος το άθροισμα των πόντων κάποιου παίκτη είναι ίσο η μεγαλύτερο από 63, τότε αυτός ο παίκτης παίρνει 35 μπόνους πόντους.