Είναι δωρεάν;

Η πρόσβαση στο παιχνίδι είναι 100% δωρεάν. Αν επιθυμείς, μπορείς στη συνέχεια να αγοράσεις Coins ή Διαμάντια που χρησιμεύουν για να αποκτήσεις ειδικά αντικείμενα ή επιπλέον δυνατότητες. Αυτό όμως δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτικό.