Κατάστημα

Γενικά
Στο Κατάστημα μπορείς να αγοράσεις Coins και Διαμάντια. Τα Coins χρειάζονται ...
Power-Ups
Power-Up είναι η βοήθεια που έχεις στο παιχνίδι για να κερδίσεις μία παρτίδα. Γι...