Είναι δωρεάν;

Η πρόσβαση στο παιχνίδι είναι 100% δωρεάν. Αν επιθυμείς, μπορείς στη συνέχεια να αγοράσεις Zoo Coins που χρησιμεύουν για να παίζεις παιχνίδια με στοίχημα. Αυτό όμως δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτικό.