Ασπίδα Μαρκών

Προστάτευε τις μάρκες σου για 1 ημέρα! Για κάθε νίκη δεν θα δίνεις σου κρατείται το 5% αλλά θα παίρνεις και μπόνους 10% περισσότερες μάρκες!