Κατάστημα

Γενικά
Στο Κατάστημα μπορείς να αγοράσεις Chips και Διαμάντια. Τα Chips χρειάζονται...
Power-Ups
Power-Up είναι η βοήθεια που έχεις στο παιχνίδι για να κερδίσεις μία παρτίδα. Γι...