Υποστήριξη

Ποιες είναι οι minimum απαιτήσεις για να παίξω;
Για τη web έκδοση: • Θα πρέπει να έχετε την τελευταία έκδοση Firefox (https://w...