Τι είναι τα Modes Παιχνιδιού;

Όταν πρωτομπαίνεις στο παιχνίδι έχεις πρόσβαση μόνο στο πρώτο Mode Παιχνιδιού με την ονομασία “Μαθητούδια”.

Οι συνολικές Πίστες (modes) στις οποίες μπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση είναι έξι και ξεκλειδώνουν σύμφωνα με το Επίπεδο στο οποίο βρίσκεσαι.
1. Μαθητούδια (ξεκλειδώνει στο Επίπεδο 1)
2. Φοιτητές (ξεκλειδώνει στο Επίπεδο 2)
3. Πτυχιούχοι (ξεκλειδώνει στο Επίπεδο 4)
4. Δάσκαλοι (ξεκλειδώνει στο Επίπεδο 6)
5. Καθηγητές (ξεκλειδώνει στο Επίπεδο 8)
6. Ακαδημαϊκοί (ξεκλειδώνει στο Επίπεδο10)

Κάθε Mode Παιχνιδιού περιλαμβάνει διαφορετικό στοίχημα. Επιπλέον, σε κάθε Mode αυξάνονται τα Points και τα Chips που μπορείς να αποκτήσεις σε κάθε νίκη.